İK Politikası

Türkmen Holding, 1500'den fazla çalışanı ile büyük bir ailedir. İnsan kaynağının başarı kaynağı olduğu bilinciyle, her Türkmen Holding çalışanın kişisel ve mesleki gelişimlerine katkı sağlayacak, sürdürülebilir öğrenme ortamı yaratacak insan kaynakları politikaları uygulanmaktadır.

Hisse Sahiplerinin ve Şirket Yönetimin Liderliğinde;

  • Doğru insanları şirkete cezbetmek, yerleştirmek, geliştirmek, muhafaza etmek, yüksek motivasyonla çalıştırmak, birey olarak ve takım halinde yüksek performans göstermelerini    mümkün kılmak;
  • Şirketin büyüme ve gelişme stratejileri içinde daha önemli görevlere hazır olmalarını sağlamak;
  • İç iletişimin etkinliğini sağlamak;
  • Aidiyet duygusunu pekiştirmek;
  • İnsana saygıyı hakim kılmak;
  • Şirket için çalışmanın mutluluğunu artırmak;
  • İnsan Kaynakları sistemlerinin ve uygulamalarını şirket misyonu, hedef ve stratejilerini mümkün kılacak şekilde geliştirmek ve etkinliğini sağlamak;
  • İnsan Kaynakları sahasında şirketin örnek gösterilmesini sağlamak;
  • Liderlik becerilerini ortaya çıkartmak,  sürekli ve sistematik olarak geliştirmek, sürdürmek, doğru ve etkin liderlerin nesiller boyunca şirket içinde yetiştirilmesini ve geliştirilmesini sağlamak;
  • Şirket kültürünü, iş felsefesini güçlendirerek sürdürmek.
att attclothing lojistik dis-ticaret turkmen-teknoloji turkmen-marine atmyacths gaat